This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Kalevalan naiset

Sisältöalue

Pohjan neito

 

Pohjan neito on yksi kalevalan naishahmoista. Hän on Pohjan akka Louhin tytär. Pohjan neito kuvataan kalevassa hyvin kauniiksi olennoksi, jota lähes kaikki miehet, kuten Seppo Ilmarinen ja Väinämöinen, kosivat. Pääsy Pohjolaan on jo itsessään haastavaa ja vaikeita esteitä täytyy ylittää. Lisäksi Pohjan akka teettää kosijoilla yliluonnollisia kykyjä vaativia tekoja, mm. sammon takomisen ja kyisen pellon kyntämisen. Kun Ilmarinen on näistä selvinnyt, saa hän Pohjan neidon itselleen. Häitä, suuria juominkeja ja syöminkejä vietetään Pohjolan suuressa tuvassa. Myöhemmin Kullervo surmaa Pohjan neidon.

Pohjan neidot ovat kalevalassa tarumaisia olentoja, ei tavallisia naisia. Joskus he saattavat kieltäytyä kosijoilta, vaikka nämä olisivatkin tehneet urotöitä. Toisaalta taas he voivat antaa vihjeitä kosijoilleen tehtävien suorittamisesta. Kalevalassa Pohjan neidot osoittautuvat kuitenkin kelvottomiksi vaimoiksi. 

Aino

Ainon rooli perheessä on kuuliaisen tyttären. Hänen merkittävin ihmissuhteensa on äitisuhde aikuisuuteen asti ja äidin hyväksyntä on hänelle tärkeä. Aino on se lapsista, joka jää huoltamaan ikääntyviä vanhempiaan. Myös suhteessa miehiin Aino omaksuu tyttären aseman. Hän kokee seksuaalisuuden pelottavana ja kiellettynä. Äidin hahmo on ikään kuin aina Ainon ja hänen rakastettunsa välissä.Ainoa on helppo käyttää välineenä valtapelissä, sillä hän on taipuvainen täyttämään toisten tarpeita eikä uskalla tuoda esiin omiaan.

Merkittävä hetki Ainon elämässä on, kun hän ymmärtää tulevansa hyväksikäytetyksi ja oivaltaa, ettei häntä rakasteta omana itsenään.Mutta Ainon on vaikea ilmaista vihaa. Viha kääntyy häntä itseään kohtaan. Aggressio muuttuu depressioksi ja itsetuhoksi. Tajuamisen hetki antaa mahdollisuuden myös uuteen elämään.

Ainolla on mahdollisuus murtautua ulos perheestä ja elää omaa, erilaista elämäänsä. Se merkitsee usein sairaiden perhesuhteiden täydellistä katkaisemista ja se saa ilmaisunsa seksuaalisen identiteetin etsimisenä, uuden viiteryhmän löytämisenä, kenties muuttona eri kulttuuriin tai siirtymisenä aivan toisenlaiseen elämäntapaan kuin lapsuudenkodissa.

Oman elementtinsä - oli se sitten urheilu, taide, politiikka, toinen kulttuuri tai seksuaalisuus - löytänyt Aino on vapautunut ja iloinen.
Kehityssuunta: Ainon masennukset hellittävät, kun hän opettelee tuntemaan, mitä itse asiassa haluaa ja mistä pitää.

Louhi

Louhi on Kalevalan suuri äiti, jota kohtaan miespuoliset sankarit tuntevat sekä ihailua että pelkoa. Maininnat Pohjan akka rautahampaasta tai harvahampaasta heijastavat miesten kastraatiopelkoa voimakkaan naisen edessä.
Louhi on mahtava Pohjolan emäntä, johtaja, joka toimii määrätietoisesti ja älykkäästi hallitsemansa matriarkaalisen yhteisön hyväksi. Pohjolassa on myös isäntä, mutta hän jää loistavan emäntänsä varjoon. Sen sijaan Pohjolan kahden tyttären asema on huomattava.

Ennen kuin innostutaan nimittämään Lönnrotia varhaisfeministiksi, palautetaanpa mieleen, että Louhesta piirtyy varsin negatiivinen kuva tarinoiden perusteella. Louhi, Pohjan akka harvahammas, on kuin satujen julma noita tai kostonhimoinen äitipuoli.

Louhen maskuliinisen ja aggressiivisen kuoren alta löytyy myös hoivaava äitihahmo. Hän pitää hyvää huolta kahdesta tyttärestään ja haluaa heille parhaan mahdollisen aviokumppanin.Tyttären hyvä on hänelle tärkeää. Tyttäriinsä hän myös luottaa ja äidin ja tytärten välillä on lämmin ja kunnioittava suhde. Louhi huolehtii myös Väinämöisestä, joka joutuu Pohjolaan huonossa kunnossa.

Louhinainen pitää vallan ohjakset käsissään. Hän on todennäköisesti myös työssään johtavassa asemassa. Johtajana hän on oikeudenmukainen ja ajaa yhteistä etua.

Hän ei päästä itseään helpommalla eikä ota etuoikeuksia. Hänellä on usein vaikeuksia delegoida tehtäviä ja päätöksentekoa tai luottaa työntekijöiden omaan arvostelukykyyn. Vaarana on tällöin kuormittaa itseään liikaa.

Louhessa on sisäistä auktoriteettia. Hänen johtajuuttaan asetetaan harvoin kyseenalaiseksi.

Louhi on perhe-elämänsä aurinko, jonka kirkkaudessa mies haalistuu kuuksi. Suvun naiset kiertotähtiä ja miehet auttamatta vain satelliitteja. Mies on Louhelle tärkeä tunteiden tasolla. Usein hän valitsee tunteikkaan, vähemmän vallanhaluisen miehen, josta saa yliotteen.

Ei ole harvinaista, että Louhen kumppaniksi osuu mies, joka on työnsä vuoksi paljon poissa kotoa. Kun miestä kohtalo kolhii tai maailma masentaa, Louhen hellivät piirteet nousevat pintaan ja hän on hyvin hoivaava ja ymmärtävä kumppani. Louhi toivoo huolenpitoa ja lohduttelua myös itselleen, mutta ei suinkaan pyydä sitä ääneen.

Kehityssuunta: Louhinainen voi paremmin, kun hän tutustuu tunteisiinsa ja alkaa arvostaa niitä. Hänelle tekee hyvää opetella osoittamaan armeliaisuutta itseään kohtaan.

Louhi parantaa Väinämöisen:

Otti miehen itkemästä,
Urohon urisemasta;
Saattoi siitä purtehensa,
Istutti venon perähän.
Itse airoille asettui,
Soutimille suorittihe;
Souti poikki Pohjolahan,
Viepi vierahan tupahan.
Syöttelepi nälästynehen,
Kastunehen kuivaeli;
Siitä viikon hierelevi,
hierelevi, hautelevi,
Teki miehen terveheksi,
Urohon paranneheksi.

Kyllikki

 

Kyllikki on kalevalan iloisimpia naisia. Lemminkäinen, joka viettelee naiset yksi toisensa jälkeen, yrittää myös Kyllikkiä. Kyllikki ei kuitenkaan kiinnostu naissankarista, joten Lemminkäinen ryöstää hänet mukaansa. Aluksi Kyllikki taistelee vastaan ja on epätoivoinen joutuessaan vaimoksi mitättömälle miehelle, tappelijalle ja sodankävijälle. Lemminkäinen kuitenkin lupaa pitää vaimoaan hyvin ja tasavertaisena kumppanina. Kyllikki vaatii häntä takaamaan, ettei tämä kävisi enää sotia. Lemminkäinen lupaa suostua, jos myös Kyllikki suostuu rajoituksiin: hän ei enää saa käydä kylällä ja luopuu tanssimisesta. Molemmat suostuvat toistensa vaatimuksiin ja avioliitto solmitaan. 

Kyllikille on hyvin tärkeää olla tasavertainen miehen kanssa ja hän omaakin varsin vankan itsetunnon. Hän arvostaa naisia, myös itseään ja pitää yhteyttä naispuolisiin kavereihinsa. Kyllikki viihtyy siellä, missä bailataan ja kikatellaan. Hän ei vähättele miehiä, mutta ei aseta näitä jalustalle. Hän ei vaikeuksien edessä lähde etsimään uusia miessuhteita, eikä petä kumppaniaan. Kyllikki on yleisesti aika ylpeä ja suoraviivainen. Tämän on vaikea käsittää, että elämä ei aina mene hänen laatiman käsikirjoituksen mukaan. Hän tietää, mitä haluaa ja tuo sen myös hyvin esille.

Ohje

Kuvaa Kalevalan naisia. Tutustu heihin kirjan ja netin avulla. Pohdi, kelpaisivatko he roolimalleiksi nykyään. Millaisessa ammatissa olisi Pohjan Akka harvahammas tai Aino nykyään?

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.