This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Susannan tehtäviä

PS05 tehtäviä 16.11.2012

 

PS05 / tehtäviä 16.11.2012

 

1.     Olemme käyneet läpi persoonallisuutta selittävät teoriat. Vertaile psykodynaamisia persoonallisuusteorioita (psykoanalyysi, analyyttinen psykologia, ja objektisuhdeteoriat), sosiaalis-kognitiivisia ja humanistisia persoonallisuusteorioita sekä piirreteorioita.

 

- miten eri teoriat selittävät persoonallisuuden syntyä ja kehitystä?

                - miten selitetään psyykkiset häiriöt?

                - millaisia hoito- ja tutkimusmenetelmiä käyttävät?

                - puutteita, virheellisyyksiä, kritiikkiä, jota teoriaa kohtaan on esitetty?

                - mitä uutta on tuottanut psykologian tutkimukseen?

2. Pohdi rakkautta ja parisuhdetta psykologiselta kannalta.

A.  Mitä tapahtuu, kun ihminen rakastuu?

 

B.  Miten parisuhde saadaan kestämään?

 

PS05 tehtäviä 10.10.12

Etsi tietoa seuraavista psykologiseen tutkimukseen liittyvistä asioista.

 

1. PERSOONALLISUUDEN tutkimusmenetelmät

• Psykologinen koe

• Kenttätutkimus

• Tapaustutkimus

• Tilastollinen tutkimus     

2. PERSOONALLISUUSTUTKIMUKSEN TIEDONHANKINTA MENETELMÄT

• Haastattelut

• Havainnointi

• Fysiologiset mittaukset

• Persoonallisuustestit

 a. Itsearvioinnit

b. Kyselylomake-/faktoritestit

 c. Projektiiviset persoonallisuustestit

 

3. Etsi jokin persoonallisuustesti, jonka voit tehdä netissä. Tee testi ja arvioi sitä seuraavien kriteereiden perusteella

Objektiivisuus

Validiteetti

Reliabiliteetti

Erottelukyky

Taloudellisuus ja käyttömukavuus

4. Palauta tehtävät Susannalle s-postiin susanna.jussila@gmail.com

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Kirjoita viestisi tähän...
anonymous   (17.09.2012 09:23)