This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Tarinat

Työskentelyn vaiheet

1) Sarjakuvahahmon luominen (3-4 hlö/ryhmä)

  • miellekartan tekeminen

2) Tekstit (määritelmä, kuvaus, selostus ja tarina) yksilö

  • jokainen ryhmäläinen kirjoitti yhden teksin, joista muodostui kokonaisuus

3) tarinan kirjoittamien (ryhmä)

  • oppilaat kirjoittavat yhtenäisen tarinan määritelmien, kuvausten, selostusten ja tarinoiden pohjalta

4) Kriittinen palaute (luokka / yksilö)

  • luokassa käydään yhdessä läpi miten annetaan kriittistä palautetta
  • Jokainen oppilas antaa kolmeen tarinaan palautetta keskustelualueelle

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.